Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 13 Giải HNQG – An Cường 2018

Ngày 26/7/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng  vòng 13 Giải HNQG – An Cường 2018. Nội dung theo file đính kèm.