CLB Hoàng Anh Gia Lai vs CLB Quảng Nam

12
Thứ 4, 13 tháng 06, 2018 - 17:00

  • Giám sát trận đấu: Văng Công Danh
  • Giám sát trọng tài: Phạm Phú Hùng
  • Trọng tài: Nguyễn Quốc Hùng
  • Các trợ lý: Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thanh Sơn
  • Trọng tài thứ 4: Nguyễn Văn Chôm