CLB Than Quảng Ninh vs CLB Sài Gòn

9
Thứ 3, 02 tháng 10, 2018 - 17:00

  • Giám sát trận đấu: Trương Trọng Đạt
  • Giám sát trọng tài: Nguyễn Tấn Hiền
  • Trọng tài: Ngô Quốc Hưng
  • Các trợ lý: Phạm Mạnh Long, Trương Đức Chiến
  • Trọng tài thứ 4: Trần Văn Trọng