Quyết định thành lập Ban tổ chức trận đấu Play – Off 2018

Ngày 10/10/2018, Công ty VPF ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức trận đấu Play - Off 2018. Danh sách cụ thể như sau:

Thành lập Ban Tổ chức trận đấu Play-Off 2018 gồm các chức danh như sau:

1.Ông Trần Anh Tú TGĐ Công ty VPF: Trưởng Ban
2.Ông Lê Hồng Thái Phó Trưởng Ban: Chánh VP Công ty VPF
3.Ông Hồ Văn Chiêm Phó Trưởng Ban : Trưởng BTC địa phương
4.Bà Phùng Thị Thu KhuêỦy viên : Phòng PL&TCCT LĐBĐVN
5.Bà Hà Thị Duyên Ủy viên: Trưởng phòng KT-TC VPF
6.Bà Phạm Thị Ánh Tuyết Ủy viên : Trưởng Phòng TCTĐ VPF
7.Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Ủy viên : Trưởng Phòng Truyền thông VPF
8.Ông Nguyễn Đức MạnhỦy viên : Trưởng Phòng Tài trợ VPF