Danh sách BTC giải bóng đá Ngoại hạng – Eximbank 2012

Thông báo danh sách ban tổ chức giải bóng đá Ngoại hạng Việt Nam - Super League Eximbank 2012.

I.Trưởng Ban:

Ông Trần Duy Ly- GĐĐH giải Ngoại hạng – Eximbank 2012
 

II. Phó Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Hữu Bàng – GĐĐH giải Hạng nhất – Tôn Hoa Sen 2012

III. Ủy viên:

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc –Trưởng phòng TCTĐ-Công ty CP BĐCN VN (ủy viên thường trực)

2. Ông Phạm Văn Lân – Phó Tư lệnh- Bộ Tư lệnh CSCĐ-Bộ Công An

3. Ông Đào Mạnh Cường – Cục An ninh CTNB-TCAN2-Bộ Công An

4. Ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch CLB Thanh Hóa

5. Ông Hồ Văn Chiêm – GĐĐH CLB Sông Lam Nghệ An

6. Ông Trần Văn Đường – GĐĐH CLB Becamex Bình Dương

7. Ông Hoàng Chuyên Cần – Chánh Văn phòng Cty CP BĐCN Việt Nam

8. Ông Nguyễn Minh Châu – Trưởng phòng Tài trợ-TT- Cty CP BĐCN Việt Nam

9. Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền- LĐBĐVN

10. Bà Phùng Thị Khuê – Trưởng phòng Pháp chế- Cty CP BĐCN Việt Nam