Danh sách đăng ký giai đoạn II của các CLB giải VĐQG tính tới ngày 6/4/2012

Danh sách đăng ký giai đoạn II (lượt về) của các CLB tại giải VĐQG Eximbank 2012
Cập nhật tới ngày 6/4/2012

Ghi chú: Đánh dấu vàng là có sự thay đổi