Thông báo số 8 giải bóng đá VĐQG – Toyota 2017

Căn cứ đề nghị của CLB bóng đá Long An về việc thay thế nhân sự; được sự chấp thuận của Phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ LĐBĐVN, BTC giải thông báo:

– Ông Võ Thành Nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch CLB bóng đá Long An và Ông Nguyễn Môn được bổ nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch CLB bóng đá Long An, thay thế cho ông Võ Thành Nhiệm kể từ ngày 21/02/2017.

– Ông Nguyễn Minh Phương đăng ký chức danh HLV Trưởng CLB bóng đá Long An thay thế cho ông Ngô Quang Sang và được làm nhiệm vụ tại các giải BĐCN Quốc gia kể từ ngày 25/02/2017.

Trưởng Ban tổ chức giải           
Nguyễn Minh Ngọc              

(đã ký)