Bình Định TMS 0-0 Bình Phước (V5 Giải HNQG An Cường 2018)