CAND 1 – 1 Bình Phước (V4 Giải HNQG – An Cường 2018)