FLC Thanh Hóa 1 – 0 Sông Lam Nghệ An (V4 Nuti Café V.League1 – 2018)