FLC Thanh Hóa 2 – 0 Long An (Vòng 1/8 Cup Quốc Gia – Sư Tử Trắng 2018)