Hà Nội B 1 – 1 Long An (Bù V2 Giải HNQG – An Cường 2018)