Hà Nội B 2-1 XM Fico Tây Ninh (V10 – HNQG An Cường 2018)