Hà Nội B 3-0 Bình Phước (Vòng 15 HNQG An Cường 2018)