Hình ảnh buổi họp Ban chỉ đạo các giải BĐCN 2013

Tại Phòng họp – Công ty VPF vào hồi 9h sáng ngày 20.2.2013