Hình ảnh buổi Lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu và Ban tư vấn đạo đức VPF

2757

Tổng hợp hình ảnh buổi Lễ, được tổ chức tại TP.HCM ngày 21.2.2013