Hình ảnh kiểm tra thể lực Trọng tài, Trợ lý Trọng tài đầu mùa Giải 2018

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Lớp tập huấn Giám sát, Trọng tài, Điều phối viên, Cán bộ truyền thông mùa Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc Gia 2018, sáng ngày 05/3/2018 tại SVĐ Hàng Đẫy, các trọng tài và trợ lý trọng tài đã thực hiện các bài kiểm tra thể lực đầu mùa Giải.