Sông Lam Nghệ An 0-1 FLC Thanh Hóa (V24 NutiCafé V.League 1 – 2018)