Sông Lam Nghệ An 2-1 Quảng Nam (V19 Nuti Café V.League 1 – 2018)