Sông Lam Nghệ An 2 – 2 Than Quảng Ninh (V3 – Nuti Café V.League 1 – 2018)