Sông Lam Nghệ An 3-1 Hoàng Anh Gia Lai (V20 Nuti Café V.League 1 – 2018)