Sông Lam Nghệ An 3-1 SHB Đà Nẵng (V22 – Nuticafé V.League 1 – 2018)