Than Quảng Ninh 1-2 Sanna Khánh Hòa BVN (V15 – Nuti Café V.League 1 – 2018)