Nam Đinh 0-0 Hà Nội B (Pen 5-3) – Play off 2018

1352