XM Fico Tây Ninh 0 – 2 Hà Nội B (Vòng 5 Giải HNQG – An Cường 2018)