Dự kiến kế hoạch thi đấu mùa giải BĐCN Quốc gia 2023

– Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-BCHLĐBĐVN, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), ban hành ngày 06/11/2022 về việc thông qua báo cáo kế hoạch tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2023;

– Căn cứ Kế hoạch thi đấu của AFC, bắt đầu từ năm 2023 thực hiện lộ trình thay đổi  thời gian tổ chức đối với tất cả các giải đấu trong hệ thống thi đấu của AFC; hệ thống các giải các quốc gia sẽ diễn ra trong 2 năm (từ mùa Thu năm trước đến mùa Hè năm sau);

Ngày 11/11/2022, Công ty VPF ban hành dự kiến kế hoạch thi đấu mùa giải BĐCN Quốc gia 2023 như sau:

TT Giải đấu Thời gian Thể thức
1 Siêu Cúp (2022)  Trận đấu:                   29/01/2022 Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua
2 Vô địch Quốc gia – Khai mạc:                 03/02/2023

– Kết thúc GĐ2 (7V): 20/08/2023

Thi đấu vòng tròn 1 lượt, tách nhóm thi đấu giai đoạn 2
3 Hạng nhất Quốc gia – Khai mạc:                 04/02/2023

– Kết thúc GĐ2 (5V): 19/08/2023

4 Cúp Quốc gia – Khai mạc:                 18/03/2023

– Kết thúc:                   27/08/2023

Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua