Số liệu chuyên môn sau vòng 21 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 21 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 5 bàn; Trung bình 1,00 bàn/trận
Thẻ vàng: 25 thẻ; Trung bình 5,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 8.700 người, Trung bình: 1.740 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Hoà Xuân: 3.000
Sân Đồng Nai: 1.000
Sân Hoà Bình: 2.000
Sân Phú Thọ: 200
Sân Ninh Bình: 2.500

Số liệu chuyên môn sau vòng 21:

Tổng số bàn thắng: 216 bàn; Trung bình 2,06 bàn/trận
Thẻ vàng: 465 thẻ; Trung bình 4,43 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 22 thẻ; Trung bình 0,21 thẻ/trận
Khán giả: 173.650 người; Trung bình 1.654 người/ trận