Số liệu chuyên môn sau vòng 22 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 22 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 21 bàn; Trung bình 4,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 10 thẻ; Trung bình 2,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 7.700 người, Trung bình: 1.540 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Bà Rịa: 1.000
Sân Tự Do: 2.000
Sân Bình Phước: 3.000
Sân Long An: 700
Sân PVF: 1.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 22:

Tổng số bàn thắng: 237 bàn; Trung bình 2,15 bàn/trận
Thẻ vàng: 475 thẻ; Trung bình 4,32 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 22 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 181.350 người; Trung bình 1.649 người/ trận