Số liệu chuyên môn sau vòng 4 giải HNQG Bia Sao Vàng 2023

Số liệu chuyên môn vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 11 bàn; Trung bình 2,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 25 thẻ; Trung bình 5 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ, Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 4.600 người, Trung bình: 920 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Việt Trì: 300 người
Sân Bà Rịa: 2.000 người
Sân Bình Phước: 1.000 người
Sân Quảng Nam: 300 người
Sân Long An: 1.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 39 bàn; Trung bình 1,95 bàn/trận
Thẻ vàng: 80 thẻ; Trung bình 4 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 4 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 24.700 người; Trung bình 1.235 người/ trận