Số liệu chuyên môn sau vòng 20 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 20 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 11 bàn; Trung bình 2,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 17 thẻ; Trung bình 2,40 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 6.000 người, Trung bình: 1.200 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Đồng Tháp: 1.500
Sân Long An: 300
Sân Bình Phước: 3.000
Sân Huế: 800
Sân Bà Rịa: 400

Số liệu chuyên môn sau vòng 20:

Tổng số bàn thắng: 211 bàn; Trung bình 2,11 bàn/trận
Thẻ vàng: 440 thẻ; Trung bình 4,40 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 22 thẻ; Trung bình 0,22 thẻ/trận
Khán giả: 164.950 người; Trung bình 1.650 người/ trận