Thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 22 LS V.League 2-2022

– Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả các vòng đấu của Giải bóng đá HNQG LS 2022;

– Căn cứ các Quyết định kỷ luật số 508/QĐ-LĐBĐVN và 509/QĐ-LĐBĐVN, ngày 26/10/2022 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

Ban Tổ chức Giải thông báo cập nhật, bổ sung danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 22 Giải bóng đá HNQG LS 2022, thay thế cho danh sách đã nêu tại Thông báo số 298/TB-BTC, ngày 26/10/2022.

Cụ thể như sau:

TT Họ và tên Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
MT CLB CLB Ngày
CẦU THỦ
1 Tẩy Văn Toàn 29 Phố Hiến 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 Thẻ đỏ

(2 TV)

2 Nguyễn Anh Tuấn 36 Phố Hiến 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 3 TV
3 Trần Văn Thắng 12 Phù Đổng 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 3 TV
4 Ngô Đức Huy 22 Phù Đổng 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 3 TV
5 Phạm Trọng Hóa 12 Cần Thơ 128 Khánh Hòa Cần Thơ 29/10 3 TV
6 Nguyễn Tuấn Đạt 22 Cần Thơ 128 Khánh Hòa Cần Thơ 29/10 3 TV
7 Phan Bá Quyền 99 Bình Phước 129 Bình Phước Huế 29/10 Thẻ đỏ

(2 TV)

8 Phan Tấn Tài 90 Long An 130 Bà Rịa

Vũng Tàu

Long An 29/10 3 TV
9 Hồ Minh Dĩ 30 Quảng Nam 131 Quảng Nam Phú Thọ 29/10 3 TV
10 Nguyễn Văn Ngọc 68 Quảng Nam 131 Quảng Nam Phú Thọ 29/10 3 TV
QUAN CHỨC
1 Nguyễn Quốc Trung

– HLV Trưởng

Phố Hiến 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 QĐKL

số 509

2 Phạm Văn Thạch

– HLV Thủ môn

Phố Hiến 127 Phố Hiến Phù Đổng 29/10 QĐKL

số 508