Thông báo cầu thủ nghỉ vòng 22 Giải HNQG LS 2019

Căn cứ tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của Giải Bóng đá HNQG LS 2019, Ban Điều hành Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 22, cụ thể như sau:

STT Cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
1 Thái Bá Sang 26 Phố Hiến XSKT Cần Thơ – Phố Hiến 22/9 3 TV
2 Nguyễn Hùng Em 23 XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ – Phố Hiến 22/9 3 TV
3 Thái Minh Thuận 11 Long An Hồng Lĩnh Hà Tĩnh –

Long An

22/9 3 TV
4 Nguyễn Tuấn Hiệp 14 Phù Đổng Đồng Tháp –

Phù Đổng

22/9 3 TV
5 Võ Ngọc Tỉnh 12 Phù Đổng Đồng Tháp –

Phù Đổng

22/9 3 TV
6 Nguyễn Văn Thời 12 Bình Phước Bình Phước –

Bóng Đá Huế

22/9 3 TV