Thông báo số 18 Giải bóng đá HNQG LS 2019

1. Về việc đảm bảo công tác tổ chức, an ninh an toàn và chuyên môn các
trận đấu vòng 22:
Ngày 18/9/2019, Ban Điều hành Giải đã ban hành công văn số 406/BĐH-TCTĐ,
đề nghị các CLB hạng Nhất đảm bảo tốt công tác tổ chức, an ninh, an toàn và chuyên
môn cho các trận đấu vòng cuối của Giải. Đặc biệt, yêu cầu Lãnh đạo, Ban Huấn luyện
các CLB nâng cao vai trò, trách nhiệm; giáo dục quán triệt cầu thủ thi đấu tích cực,
trung thực, tuyệt đối ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, nhường điểm, cho điểm, đảm
bảo sự công bằng, chính xác về kết quả của giải đấu.
BĐH Giải đề nghị các CLB cập nhật, nghiêm túc triển khai nội dung công văn
số 406/BĐH-TCTĐ.
Đồng thời, BĐH Giải yêu cầu các giám sát, trọng tài tăng cường tập trung, thực
hiện chính xác thời gian đếm ngược trước trận đấu, đảm bảo đúng giờ thi đấu theo quy định.
2. Về kế hoạch tổ chức các Lễ trao Giải:
Căn cứ kết quả thi đấu của các CLB đến thời điểm hiện tại, BĐH Giải triển khai
kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải Vô địch và Giải Ba cho các CLB đạt thứ hạng theo kế
hoạch như sau:
– Lễ trao Giải Vô địch cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên SVĐ Hà Tĩnh sau khi
kết thúc trận đấu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp CLB Long An.
– Lễ trao Giải Ba dự kiến trao giải cho CLB Bình Phước trên SVĐ Bình Phước
sau khi kết thúc trận đấu CLB Bình Phước gặp CLB Bóng Đá Huế hoặc trao giải cho
CLB Long An trên SVĐ Hà Tĩnh sau khi kết thúc trận đấu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
gặp CLB Long An, tùy thuộc kết quả thi đấu của các CLB tại vòng 22.
BĐH Giải đề nghị BTC trận đấu các CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Bình
Phước chủ động phối hợp hợp với Công ty VPF và BĐH Giải đảm bảo tốt công tác
chuẩn bị để các Lễ trao Giải diễn ra thành công theo kế hoạch.