Thông báo số 8 LS V.League 2-2021

Ngày 04/5, BĐH Giải ban hành Thông báo số 8 Giải LS V.League 2-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp hiện hành và Điều lệ Giải bóng đá HNQG LS 2021 về tiêu chuẩn cán bộ các CLB tham gia làm nhiệm vụ tại Giải;

– Căn cứ thông tin nhận xét tư cách của LĐBĐVN;

Xét đề nghị của CLB bóng đá An Giang về việc đăng ký, thay thế thành viên làm nhiệm vụ; Ban Điều hành Giải thông báo:

  1. Ông Trịnh Văn Hậu đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật CLB bóng đá An Giang và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 7 Giai đoạn 1 Giải bóng đá HNQG LS 2021, ngày 05/5/2021.
  2. Ông Nguyễn Hồ Nhật Tiến đăng ký chức danh Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá An Giang, thay thế cho ông Trịnh Văn Hậu và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 7 Giai đoạn 1 Giải bóng đá HNQG LS 2021, ngày 05/5/2021./.