Bùi Trần Tuấn Anh

First Name:
Bùi
Last Name:
Trần Tuấn Anh
Vị trí:
Tiền đạo
Số áo:
79
Team:
XM Fico – YTL Tây Ninh
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: