Fzironi D.C.Dias Bernardo

First Name:
Fzironi D.C.Dias
Last Name:
Bernardo
Năm sinh:
1990
Số áo:
23
Team:
SHB Đà Nẵng