Giang Sô Ny

First Name:
Giang
Last Name:
Sô Ny
Cao (cm):
170
Nặng (kg):
69
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
20-02-1998
Số áo:
9
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
Đồng Tháp
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: