Nguyễn Minh Nhựt

First Name:
Nguyễn
Last Name:
Minh Nhựt
Cao (cm):
185
Nặng (kg):
80
Vị trí:
Thủ môn
Năm sinh:
28-03-1986
Số áo:
63
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
Hải Phòng, Quảng Nam
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: