Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2020

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng loại Cúp Quốc gia 2020

Tháng 04, 2020

15:30
2
SVĐ An Giang
An Giang
Long An
17:00
1
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Thanh Hóa

Tháng 04, 2020

15:30
10
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
17:00
3
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Viettel
17:00
9
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk