Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

19 Tháng 03, 2021

17:00
1
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Công An Nhân Dân
TheThaoTinTucHD

Thứ 7

20 Tháng 03, 2021

15:30
2
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Bà Rịa-Vũng Tàu
15:30
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Khánh Hòa
TheThaoTV, TheThaoTV HD

Chủ Nhật

21 Tháng 03, 2021

15:30
4
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
17:00
5
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD, On Sports-VTC3
18:00
6
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Long An
VTV6, TheThaoTV, TheThaoTV HD
Vòng 2 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

26 Tháng 03, 2021

16:00
7
SVĐ Ninh Bình
Công An Nhân Dân
Đắk Lắk
VPF Media, Next Sport

Thứ 7

27 Tháng 03, 2021

16:00
8
SVĐ Tự Do
Huế
Phù Đổng
VPF Media, Next Sport
17:00
11
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phú Thọ
TheThaoTV, TheThaoTV HD
17:00
9
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Phố Hiến
BĐTV, BĐTV HD
17:00
10
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
An Giang
ThethaotintucHD

Chủ Nhật

28 Tháng 03, 2021

17:00
12
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
Vòng 3 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

02 Tháng 04, 2021

17:00
13
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Huế

Thứ 7

03 Tháng 04, 2021

17:00
15
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Công An Nhân Dân
BĐTV, BĐTV HD
17:00
14
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Khánh Hòa
VTV6, On Sports - VTC3

Chủ Nhật

04 Tháng 04, 2021

15:30
16
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Đắk Lắk
VPF Media, Next Sports
16:00
18
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Phú Thọ
TheThaoTinTucHD
17:00
17
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
TheThaoTV, TheThaoTV HD
Vòng 4 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

09 Tháng 04, 2021

16:00
19
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

10 Tháng 04, 2021

15:30
21
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
BĐTV, BĐTV HD
15:30
20
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
17:00
22
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Phố Hiến
TheThaoTV, On Sports - VTC3

Chủ Nhật

11 Tháng 04, 2021

15:30
23
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Bình Phước
VPF Media, Next Sports
17:00
24
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Công An Nhân Dân
VPF Media, Next Sports
Vòng 5 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

16 Tháng 04, 2021

17:00
25
SVĐ Ninh Bình
Công An Nhân Dân
An Giang
VPF Media, Next Sports
17:00
26
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk

Thứ 7

17 Tháng 04, 2021

17:00
27
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
On Sports - VTC3
18:00
28
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Phù Đổng
TheThaoTinTucHD

Chủ Nhật

18 Tháng 04, 2021

16:00
29
SVĐ Tự Do
Huế
Khánh Hòa
TheThaoTinTucHD
17:00
30
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa-Vũng Tàu
VPF Media, Next Sports
Vòng 6 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 6

30 Tháng 04, 2021

17:00
34
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

01 Tháng 05, 2021

15:30
31
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phú Thọ
16:00
32
SVĐ Tự Do
Huế
Quảng Nam
TheThaoTinTucHD
16:00
33
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
An Giang
VPF Media, Next Sports
17:00
35
SVĐ Long An
Long An
Khánh Hòa
On Sports - VTC3
18:00
36
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Công An Nhân Dân
VTV6
Vòng 7 GĐ 1 HNQG LS 2021

Thứ 4

05 Tháng 05, 2021

15:30
38
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Long An
17:00
42
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Phù Đổng
VPF Media, Next Sport
18:00
39
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Phước
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 5

06 Tháng 05, 2021

15:30
41
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam
TheThaoTinTucHD
17:00
37
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Phố Hiến
BĐTV, BĐTV HD