Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2020/2021 bao gồm các nội dung Luật 1, Luật 2, Luật 4, Luật 10, Luật 11, Luật 12, Luật 14 và các trình tự VAR theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Nội dung cụ thể như sau:

Nhung-thay-doi-va-dien-Giai-Luat-thi-dau-2020-2021-Ban-ban-hanh-Luat