Số liệu chuyên môn sau vòng 11 LS V.League 1-2020

Số liệu chuyên môn vòng 11:

  • Bàn thắng: 17 bàn, trung bình 2,43 bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  18 thẻ, trung bình 2,57 thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ: 1 thẻ, trung bình 0.14 thẻ/trận
  • Khán giả: 63.000 người, trung bình 9.000 người/trận

Số liệu chuyên môn sau vòng 11:

  • Bàn thắng: 182 bàn, trung bình 2,36 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 258 thẻ, trung bình 3,35 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 6 thẻ, trung bình 0,08 thẻ/trận
  • Khán giả: 517.700 người, trung bình 8.217 người/ trận (Vòng 1 và vòng 2 các trận đấu thi đấu không khán giả).