Số liệu chuyên môn sau vòng 5 Giải Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 5:

Tổng số bàn thắng: 12 bàn; Trung bình 2 bàn/trận
Thẻ vàng: 19 thẻ; Trung bình 3,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 41.000 người; Trung bình 6833 người/trận, cụ thể:
Sân Bình Định: 16.000 người
Sân Lạch Tray: 4.000 người
Sân Thống Nhất (CLB TP.HCM): 4.000 người
Sân Hòa Xuân: 5.000 người
Sân Thiên Trường:10.000 người
Sân Hàng Đẫy (CLB Viettel): 2.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 5: 

Tổng số bàn thắng: 58 bàn; Trung bình 1,93 bàn/trận
Thẻ vàng: 114 thẻ; Trung bình 3.80 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 5 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 180.000 người.