Số liệu chuyên môn sau vòng 9 giai đoạn 1 LS V.League 1-2020

Số liệu chuyên môn vòng 9:

  • Bàn thắng: 17 bàn, trung bình 2,43 bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  28 thẻ, trung bình 3,86 thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ: 1 thẻ, trung bình 0.14 thẻ/trận
  • Khán giả: 73.000 người, trung bình 10.429 người/trận

Số liệu chuyên môn sau vòng 9:

  • Bàn thắng: 149 bàn, trung bình 2,37 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 207 thẻ, trung bình 3,27 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 4 thẻ, trung bình 0,06 thẻ/trận
  • Khán giả: 402.200 người, trung bình 8.208 người/ trận (Vòng 1 và vòng 2 các trận đấu thi đấu không khán giả).