Số liệu chuyên môn sau vòng 18  Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 18 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 23 thẻ; Trung bình 3,29 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 30.000 người; Trung bình: 4.286 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thanh Hoá: 5.000
Sân Lạch Tray: 8.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Công An Hà Nội): 1.000
Sân Hà Tĩnh: 3.000
Sân Pleiku: 6.000
Sân Vinh: 5.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Thể Công Viettel): 2.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 18  Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 316 bàn; Trung bình 2,51 bàn/trận
Thẻ vàng: 487 thẻ; Trung bình 3,87 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 23 thẻ; Trung bình 0,18  thẻ/trận
Khán giả: 760.400 người; Trung bình: 6.035 người/trận.