Số liệu chuyên môn sau vòng 23 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 23 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 18 bàn; Trung bình 2,57 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 2,57 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,29 thẻ/trận
Khán giả: 34.300 người; Trung bình: 4.900 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thống Nhất: 6.000
Sân Hà Tĩnh: 5.500
Sân Vinh: 4.000
Sân 19/8 Nha Trang: 800
Sân Lạch Tray: 7.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 7.000
Sân Pleiku: 4.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 23 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 426 bàn; Trung bình 2,65 bàn/trận
Thẻ vàng: 607 thẻ; Trung bình 3,77 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 27 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 946.000 người; Trung bình: 5.876 người/trận.