Số liệu chuyên môn sau vòng 24 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 24 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 22 bàn; Trung bình 3,14 bàn/trận
Thẻ vàng: 22 thẻ; Trung bình 3,14 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 37.000 người; Trung bình: 5.286 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Quảng Nam: 2.500
Sân Thanh Hoá: 2.000
Sân Hàng Đẫy (Thể Công Viettel): 5.000
Sân Thiên Trường: 12.000
Sân Bình Dương: 2.500
Sân Quy Nhơn: 6.000
Sân Hàng Đẫy (Công An Hà Nội): 7.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 24 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 448 bàn; Trung bình 2,67 bàn/trận
Thẻ vàng: 629 thẻ; Trung bình 3,74 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 28 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 983.000 người; Trung bình: 5.851 người/trận.