Số liệu chuyên môn sau vòng 25 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 25 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 22 bàn; Trung bình 3,14 bàn/trận
Thẻ vàng: 16 thẻ; Trung bình 2,29 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 53.000 người; Trung bình: 7.571 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hàng Đẫy (Công An Hà Nội): 2.000
Sân Thống Nhất: 4.000
Sân Thiên Trường: 25.000
Sân Lạch Tray: 6.000
Sân Bình Dương: 3.000
Sân Vinh: 10.000
Sân Thanh Hoá: 3.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 25 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 470 bàn; Trung bình 2,69 bàn/trận
Thẻ vàng: 645 thẻ; Trung bình 3,69 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 29 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 1.036.000 người; Trung bình: 5.920 người/trận.