Số liệu chuyên môn sau vòng 26 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 26 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 21 bàn; Trung bình 3,00 bàn/trận
Thẻ vàng: 31 thẻ; Trung bình 3,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,29 thẻ/trận
Khán giả: 36.000 người; Trung bình: 5.143 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Lạch Tray (Thể Công Viettel): 5.000
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 5.000
Sân Pleiku: 5.000
Sân 19/8 Nha Trang: 3.000
Sân Quy Nhơn: 9.000
Sân Hoà Xuân: 2.000
Sân Hà Tĩnh: 7.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 26 Night Wolf V.League 1 – 2023/24

Tổng số bàn thắng: 491 bàn; Trung bình 2,70 bàn/trận
Thẻ vàng: 645 thẻ; Trung bình 3,66 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 29 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 1.072.000 người; Trung bình: 5.890 người/trận.