Số liệu chuyên môn sau vòng 9 Night Wolf V.League 1 – 2023

Số liệu chuyên môn vòng 9 Night Wolf V.League 1-2023

Tổng số bàn thắng: 24 bàn; Trung bình 3,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 26 thẻ; Trung bình 3,71 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 45.500 người; Trung bình: 6.500 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Quy Nhơn: 6.000 người
Sân Hàng Đẫy (CLB CAHN): 13.000 người
Sân Lạch Tray: 6.000 người
Sân Bình Dương: 3.500 người
Sân Hà Tĩnh: 4.000 người
Sân Hòa Xuân: 5.000 người
Sân Thanh Hóa: 8.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 9:

Tổng số bàn thắng: 168 bàn; Trung bình 2,67 bàn/trận
Thẻ vàng: 208 thẻ; Trung bình 3,30 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 5 thẻ; Trung bình 0,08 thẻ/trận
Khán giả: 421.500 người; Trung bình: 6.690 người/trận.